logo
 

Služby

Navázání spolupráce, postup a strategie prodeje/pronájmu

 • vzájemně projednáme možnosti spolupráce s ohledem na Vaše zájmy, možnosti a požadavky
 • na základě zkušeností, všech informací a prohlídky nemovitosti, navrhneme co možná nejoptimálnější cenu
 • doporučíme strategii, postup při prodeji/pronájmu nemovitosti
 • zajistíme vypracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB) a další dokumentace potřebné v této fázi spolupráce

Prezentace nemovitosti a vše co ji předchází

 • zajistíme úklid a vše související tak, aby byla nemovitost 100% připravena k prodeji/pronájmu
 • provedeme nezbytnou fotodokumnetaci ve vztahu k technickým požadavkům jednotlivých inzertních serverů
 • prezentujeme nabízené nemovitosti na všech renomovaných inzertních serverech, v časopisech a ostatních tiskovinách, ve vývěskách naší společnosti, na webových stránkách a prostřednictvím bannerů

Naše činnost vedoucí k úspěšnému prodeji/pronájmu nemovitosti

 • využijeme široké databáze poptávajících k nabídnutí Vaší nemovitosti
 • zajistíme realizaci prohlídek na základě časových možností zájemců (7 dnů v týdnů)
 • budeme Vás průběžně informovat o vývoji obchodního případu, konzultovat další postup s ohledem na Vaše zájmy

Vlastní prodej/pronájem a vše související

 • zprostředkujeme nejlepší možnosti financování nemovitosti
 • nabízíme komplexní právní servis prostřednictvím renomované advokátní kanceláře (vypracování veškerých typů smluv)
 • zajistíme nezbytnou dokumentaci potřebnou v této fázi obchodního případu (výpis z katastru nemovitostí, nabývací tituly, smlouva o smlouve budoucí, dohoda o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu a další)
 • zajistíme vypracování znaleckého posudku, geometrického plánu apod.
 • zajistíme úschovu kupní ceny u renomované advokátní kanceláře
 • asistence při předání nemovitosti kupujícímu
 • součinnost při jednáních s finančním úřadem, konzultace při plnění veškerých povinností souvisejících s postavením prodávajícího/kupujícího

Následná spolupráce

 • pravidelný komplexní úklidový servis
 • instalace zabezpečovacích a kamerových systémů s připojením k PCO
 • facility management - správa nemovitosti